موانع نوعی نوآوری وخلاقیت کدام اند؟

مسئله حائزاهمیت در رابطه با خلاقیت موانع خلاقیت است كه در ذیل به آنها می پردازیم:

- ترس از انتقاد و شكست

- عدم اعتماد به نفس

- تمایل به همرنگی و همگونگی

- عدم تمركز ذهن

- انسدادهای ادراكی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 اسفند 1388    | توسط: محمد محمدی میلاد صائب    |    |
نظرات()