ویژگى هاى افراد خلاق:

روان شناسان ویژگى هاى افراد خلاق را مورد بررسى و مطالعه قرار داده اند. در پژوهش هایى كه توسط استینر (1965) و بارون (1969) و بارباراكلارك (1979) صورت گرفته، صفت هاى ذیل به عنوان ویژگى هاى افراد خلاق، كه عموماً برخوردار از آن هستند، بیان شده است:

-داراى گنجایش ذهنى و فكرى زیادى هستند (تیزهوش تر از دیگرانند )

ـ علاقه آن ها به مسائل علمى، هنرى، فرهنگى و اجتماعى بیش تر و دامنه اطلاعات آن ها در این زمینه وسیع تر است

ـ درباره مسائل انتزاعى، در مقایسه با مسائل عینى و ملموس، بهتر و عمیق تر مى اندیشند

ـ دوست دارند كه در مباحثه عقیده خود را بیان كنند، ولى اصرارى به تحمیل عقاید خود ندارند

 ـ انعطاف پذیرند و بیانشان داراى طنز است ـ علاقه به سؤال و پرسش دارند و بسیار كنجكاوند محافظه كار نیستند و بیش تر ریسك پذیرند

ـ علاقه هاى متنوع و فراوانى دارند و داراى فرایندهاى غیرمتعارف فكرى هستند

ـ در فكر و عمل از اصالت و نوآورى بیش ترى برخوردارند

ـ داراى زندگى تخیلى بوده و درگیرى بیش ترى با رؤیاهاى خیالى دارند

ـ استقلال طلب بوده و دوست ندارند كه از راه و روش زندگى دیگران پیروى كنند

ـ اعتماد به نفس خوبى دارند و در مقابل ناكامى ها كم تر دلسرد و مأیوس مى شوند

ـ از معیارها، رسوم و ارزش هاى اجتماعى، كه به نظرشان قابل قبول نیستند، كم تر پیروى كرده و بیش تر متكى به قضاوت شخصى خود هستند

ـ در رابطه با دیگران رُك و صریح و درست كارند

ـ به مسائل فلسفى همچون مذهب، ارزش ها، معنى زندگى و این قبیل امور توجه مى كنند

ـ بر غرایز خود تسلط بیش ترى داشته، شخصیت رشد یافته ترى دارند و كم تر داراى اختلال روحى و روانى مى شوند

 ـ داراى حافظه اى قوى بوده و به جزئیات مسائل توجه دقیق دارند.

_ توانایى انجام كارهاى پیچیده را نیز دارند

- مشکلات را به عنوان فرصت می بینند وازلحاظ عاطفی آنها را می پذیرند، مشکلات را جالب می دانند ودرباره پیش فرضها مبارزه طلبی می کنند

- به سادگی تسلیم نمی شوند، پشتکار دارند وسخت کار می کنند

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 اسفند 1388    | توسط: محمد محمدی میلاد صائب    |    |
نظرات()